Forex de Teknik Analiz İle Non-Lag MA (Gecikmesiz Hareketli Ortalama) Kullanımı

Non Lag MA, isminden de anlaşılacağı üzere hareketli ortalamanın gecikmesiz dönüşlerini gösteren bir göstergedir. Non Lag MA indikatörünün, Sell ve Buy trendlerini belirgin bir şekilde gösteren çizgileri vardır. Bir çok paritede yönler kolayca görülebilir. Bu yazımda sizlere Non Lag MA indikatörünün nasıl çalıştığını ve parite üzerinde nasıl kullanılacağını Metatrader 4 üzerinde örneklerle anlatmaya çalışacağım.

MSSQL de Geçici (Temporary) Tablo İşlemleri

MSSQL de CRUD işlemlerini veritabanında yeni bir table oluşturmaya gerek kalmadan geçici tablolar oluşturarak yapabiliriz. Geçici tablolar oluşturulduğu döküman (Query Window) içerisinde kullanılabilir. Döküman kapandıktan sonra oluşturulmuş geçici tablolar ve bu tablolara ait bütün veriler de silinir. Server hızını etkilemeyen bu geçici tabloların kullanımı normal SQL sorgularından başka bir şey değildir.

JavaScript de setInterval ve setTimeout Kullanımı

Bir web uygulamasının client-side da bir işlemi belirli aralıklarla veya belirli bir süre geçtikten sonra gerçekleştirmemize yarayan setTimeout ve setInterval fonksiyonları vardır. Bütün web tarayıcılar bu iki fonksiyonu destekler. Bu yazımda sizlere bahsi geçen iki fonksiyon ile ilgili örnekler vermeye çalışacağım.

MSSQL de Stored Procedure İle CRUD İşlemler

Stored Procedure'ler uygulama ile bağlantı sağlayan veritabanı objeleridir. Google Translate "Saklı Yordam" olarak çevirdi. Açıkçası bende bu yazıyı yazarken öğrendim Türkçesini :) Yapılan testler gösteriyor ki Stored Procedure'ler, Entity Framework gibi ORM yapılarına göre veya diğer bağlantı türlerine göre yüksek performansla çalışır.

MSSQL de Veritabanı Diyagramlarını Yedekleme ve Yeniden Yükleme

MSSQL Veritabanındaki oluşturduğumuz diyagramları yedeklemek veya yeniden yüklemek isteyebiliriz. Tablolar arasındaki ilişkiler, tablo sayısı arttıkça diyagramı yeniden oluşturmak çok ciddi bir zaman kaybına sebep olur. Bu durumda herhangi bir veri kaybı olmadan işlemimizi doğru ve eksiksiz gerçekleştirmeliyiz. Bu yazımda MSSQL veritabanında diyagramların nasıl yedeği alınır ve yedeği alınan bir diyagram nasıl yeniden yüklenir sizlere anlatmaya çalışacağım.